Kerkrade komt huizenkoper nog meer tegemoet in startersregeling woningmarkt

De gemeente Kerkrade heeft besloten om de startersregeling woningmarkt te verlengen. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat veelvuldig gebruik is gemaakt van deze regeling en vinden het belangrijk om starters op de woningmarkt de kans te geven om zich in Kerkrade te kunnen vestigen. Aangezien we de maximale aankoopprijs van de te kopen woning hebben verhoogd, biedt dit nog meer mogelijkheden voor deze groep,” aldus wethouder Tim Weijers (Volkshuisvesting).

De regeling is verlengd voor de periode tot en met 30 juni 2022. Hiervoor is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld van 200.000 euro.

Regeling

Kerkrade doet al sinds 2008 mee aan de regeling ‘Starters: een eigen thuis!’ van de Provincie Limburg. Starters worden in staat gesteld om een eigen woning te kopen en de regeling wordt als instrument gezien om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In Kerkrade is inmiddels al 168 keer van de regeling gebruik gemaakt (vooral door jongeren). De Provincie Limburg heeft in april 2020 besloten om de starterslening te verlengen en de gemeente Kerkrade sluit hier graag bij aan. In 2022 zal een evaluatie volgen om te bezien of de gemeente Kerkrade de starterslening voortzet.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling in Kerkrade. Zo mag de aanvrager niet eerder in het bezit zijn geweest van een eigen woning. Daarnaast heeft de Kerkraadse gemeenteraad besloten om de maximale koopprijs van te kopen woning te verhogen van €173.000,- naar €190.000,- (inclusief verbeter- en meerkosten). Dit is gedaan gezien de prijsstijging van de huizen. De leningen hebben een duur van 30 jaar, waarbij de eerste 3 jaar geen rente en aflossing wordt betaald. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verzorgt de toetsing en afhandeling van de leningen voor de deelnemende gemeenten. De maximale lening per aanvraag bedraagt in Kerkrade 38.000 euro, waarvan 75% ten laste komt van de provincie. De starterslening wordt afgesloten onder Nationale Hypotheekgarantie.