Aanpak Tiny Houses Carisborg in Kerkrade voorbeeld voor Limburg!

Op donderdag 20 april hebben bestuurders en projectleiders van maar liefst 14 Limburgse gemeenten deelgenomen aan een praktijkmiddag over Tiny Houses in HuB Kerkrade. Deze kennisdag werd georganiseerd door de vereniging Tiny Wonen Limburg met als doel om meerdere Limburgse gemeenten te motiveren en inspireren om met deze nieuwe woonvorm actief aan de slag te gaan. Naast diverse presentaties werd ook het pilot-project Tiny Houses Carisborg op locatie Broenkoel in Kerkrade bezocht. “Gewoon doen en aan de slag gaan met dit vraagstuk in de vorm van een pilot samen met omwonenden is de onderliggende succesfactor van het project Tiny Houses Carisborg in Kerkrade”, concludeert wethouder Tim Weijers (Wonen).

Kennisdag
Tiny house pionier Marjolein in het Klein en Marjolein Berghuis (Niemann Raadgevende Ingenieurs) belichtten de tiny house filosofie en de technische kanten daarvan. Daarnaast was er een bezoek aan project Tiny Houses Carisborg te Kerkrade en daarop volgden presentaties van de gemeenten Kerkrade en Beekdaelen. “De bestuurders van de 14 Limburgse gemeenten waren onder de indruk van de pilot op Carisborg”, aldus Richard Elings van vereniging Tiny Wonen Limburg. “Het is inmiddels duidelijk dat er behoefte is aan deze woon & leef-vorm.

Handreiking
“Deze middag is een handreiking voor de aanwezige gemeenten om ook met een project aan de slag te gaan”, aldus Elings. “Zowel bij onze vereniging als bij de gemeenten Kerkrade en Beekdaelen is inmiddels ruime kennis en ervaring aanwezig waarvan andere gemeenten in Limburg, die ook een project willen beginnen, gebruik kunnen maken. De aanwezigen waren zeer enthousiast en een aantal gemeenten heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de realisatie van een tiny house project”.