VSO De Buitenhof bezoekt raadhuis Kerkrade!

Wethouder Tim Weijers (Stadsmarketing) ontving maandag 10 juni meer dan 50 leerlingen van de school De Buitenhof uit Heerlen in het raadhuis van Kerkrade. Op verzoek van De Buitenhof werd gemeente Kerkrade bezocht, met als doel kennismaking met de gemeentelijke taken en het begrip ‘burgerschap’. “Met uitwisseling van kennis, in combinatie met een gastvrije ontvangst in ons raadhuis, dragen wij graag bij aan het opleidingsprogramma van deze leerlingen uit Kerkrade en onze regio”, aldus wethouder Weijers.

Kennismaking met gemeente
De leerlingen maakten in de raadzaal kennis met de gemeente en haar taken. Paspoort en rijbewijzen verstrekken zijn vanzelfsprekende taken van de gemeente, maar onder meer taken vanuit de invalshoeken wonen, ruimtelijke ordening, afval, marketing, toerisme en handhaving kwamen ook aan bod.

VSO De Buitenhof
Op VSO De Buitenhof uit Heerlen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De school heeft verschillende leslocaties. Op welke locatie de leerling les krijgt, hangt onder andere af van de leeftijd, het perspectief en het niveau van de leerling.