SUPERLOCAL Buurtfeest van en voor Bleijerheide

Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate is al enige tijd afgerond en nu ook de openbare ruimte gereed is, wordt het geheel op 10 juni feestelijk officieel geopend. Initiatiefnemers HEEMwonen en Gemeente Kerkrade hadden een gezamenlijke ambitie bij deze circulaire gebiedsontwikkeling. Op zaterdag 10 juni organiseren zij een gratis toegankelijk buurtfeest voor alle inwoners van Bleijerheide. Het feest vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur rondom het terrein van SUPERLOCAL.

Trots
Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening en Wonen): “Met het buurtfeest willen we ervoor zorgen dat de buurt kennis kan maken met deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Wij zijn trots op de verandering die SUPERLOCAL in Bleijerheide heeft gebracht. SUPERLOCAL sluit daarmee goed aan op het woonoffensief in Kerkrade, maar is ook een internationaal toonaangevend circulair voorbeeldproject”.

Hergebruik
De materialen van twee leegstaande hoogbouwflats zijn hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbaar gebied. De meeste bewoners hebben hier inmiddels hun thuis gevonden.

Straatmarkt
Tijdens het buurtfeest wordt een straatmarkt georganiseerd. Hier kunnen bewoners van de wijk Bleijerheide spullen verkopen die een tweede leven verdienen. De bewoners kunnen hiervoor een gratis kraampje aanvragen via www.superlocal.eu/openingsfeest. Het aanvragen van een kraampje kan tot en met 2 juni.

Overige activiteiten
Naast de straatmarkt worden nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Zo zijn er muziekoptredens, verschillende kinderactiviteiten en public art. En dat allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Liesbeth van Beek (bestuurder HEEMwonen): “Daarnaast willen we ook de bewoners van SUPERLOCAL en de direct omliggende straten in het zonnetje zetten. Daarom organiseren we in de avond een barbecue om gezamenlijk de officiële opening te vieren. De uitnodiging ontvangen de bewoners de komende week in de brievenbus”.

Innovatieve gebiedsontwikkeling
SUPERLOCAL Super Circular Estate is een unieke gebiedsontwikkeling, omdat materialen en kwaliteiten werden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en het openbaar gebied. Dat is vernieuwend in Nederland en Europa, getuige de € 5 miljoen Europese subsidie die SUPERLOCAL ontving. Om te experimenteren met nieuwe technieken is er een partnerschap gevormd tussen 12 partijen: HEEMwonen, Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek, Bouwbedrijven Jongen, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, VERAS, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad en Gemeente Kerkrade. SUPERLOCAL is een sleutelproject van IBA. De samenwerking binnen SUPERLOCAL gaf het gebied een stevige impuls op het gebied van economie, ruimte en samenleving. Als kers op de taart won SUPERLOCAL in 2020 ‘The Innovation in Politics Awards’ in de categorie ‘ecology’.