Werken

Stijging Kerkraadse werkgelegenheid houdt aan

De werkgelegenheid in Kerkrade zit nog altijd in de lift. ‘Sinds 2017 vertoont de werkgelegenheid, na een jarenlange daling, weer een gestage groei. De meest recente cijfers, over de periode 2018-2019, laten een groei van 2,3% zien. De gemeente Kerkrade doet er alles aan om deze stijgende lijn voort te zetten,’ zegt wethouder Dion Schneider (Economische Zaken).


Schouders eronder

De cijfers zijn afkomstig uit de onlangs verschenen rapportage van Etil, het onderzoeksbureau dat jaarlijks de economische ontwikkeling in Limburg in kaart brengt. Op 1 januari 2019 stond de teller voor Kerkrade op 15.771 werkzame personen; een toename van 359 ten opzichte van het jaar daarvoor. De werkgelegenheidsgroei van 2,3% ligt ruim boven het gemiddelde van Parkstad Limburg (1,2%) en het Limburgse gemiddelde (1,3%). ‘Samen met de Kerkraadse ondernemers zetten we als gemeente de schouders onder de lokale economie. Die gezamenlijke aanpak werpt nu zijn vruchten af, zo blijkt uit deze mooie cijfers,’ aldus wethouder Schneider.