Overeenkomst maakt start Leisure Lane mogelijk

De aanleg van de Leisure Lane gaat in oktober van start. Daarvoor is vandaag een uitvoeringsovereenkomst getekend door de wethouders van de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld én Heijmans Infra. Naast de verantwoordelijk wethouders waren ook projectpartners Provincie Limburg en IBA Parkstad aanwezig Met het tekenen van de overeenkomst is de bestuurlijke fase afgerond en kan de bouwfase van het project definitief van start.

Boost voor regio

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels; “Door duurzaamheid en recreatieve kansen bij elkaar te brengen in de Leisure Lane geven provincie, gemeenten en overige belanghebbenden gezamenlijk een boost aan Limburg in het algemeen en de gemeenten in de regio in het bijzonder. Als provinciebestuurder spreek ik daarom mijn dank uit aan alle betrokkenen die verantwoordelijkheid hebben genomen voor het mogelijk maken van deze overeenkomst. Ik wens gemeenten en uitvoerdersucces in de volgende fase van de realisering en zie uit naar deze bijzondere route in onze provincie.”

Flexibele planning

De bouw van het gehele traject is opgedeeld in verschillende delen. De volgorde van realisering is onder meer verbonden aan de procedures die doorlopen moeten worden en aan de uitkomst van lopende (veld)onderzoeken. Deze hebben geen invloed meer op het tracé van de Leisure Lane. De start van de bouw zal beginnen in de gemeenten Beekdaelen en Heerlen.

Vanaf oktober wordt in Beekdaelen het volledige tracé vanaf het Zwarte Pad langs de Geleenbeek tot aan de gemeentegrens van Heerlen aangelegd. In Heerlen wordt dan het tracé op de Heideveldweg aangelegd. Naar verwachting worden deze delen nog dit jaar in gebruik genomen. Daarnaast wordt gestart met de bouw van drie fietsbruggen. Twee daarvan worden gerealiseerd in de gemeente Heerlen (Pastoorkuilenweg en Grubbelaan) en één in Landgraaf (Melchersstraat). De aanleg van de overige tracédelen staat gepland voor volgend jaar. De planning is flexibel ingericht, wat betekent dat de aannemer met een ander deel verder kan in het geval elders nog niet gewerkt kan worden. Hierdoor wordt het risico op vertraging in de uitvoering teruggebracht.

Verbinden

De Leisure Lane is een sleutelproject van IBA Parkstad. De route is niet alleen bedoeld voor recreatief verkeer, maar is ook geschikt voor woon-werkverkeer. De route voert grotendeels over oude mijnsporen en verbindt bekende attracties met minder bekende natuurlocaties, met oude mijnwerkerskoloniën en met overige culturele bezienswaardigheden. Door deze recreatieve opzet vormt de Leisure Lane een schakel in internationale fietsverbindingen met België en Duitsland. Naast het culturele aspect van de Leisure Lane krijgt ook het aspect natuur de aandacht door het aanleggen van botanische bermen langs de Leisure Lane, ontworpen door de bekende landschapsontwerper Piet Oudolf.

Uniek fietstraject

Gedeputeerde Roefs van de Provincie Limburg: “De Leisure Lane wordt een nieuwe verbinding door
Parkstad die uniek is in zijn soort, vanwege de wegmarkering en het bijzondere karakter van de
inrichting van de berm. Daarmee wordt de Leisure Lane een nieuwe toeristische attractie voor
Parkstad en een impuls voor de regio.”

Resultaten inloopavonden

In mei en juni hebben in alle gemeenten inloopbijeenkomsten plaatsgevonden waarin de omgeving is
meegenomen in het ontwerp. Daar waar bewoners reacties hebben ingediend, is het projectteam in
overleg om gezamenlijk tot oplossingen te komen. De dialoog met de omwonenden loopt de komende
maanden nog door en de uitkomsten worden gebruikt om de verdere inpassing van het vastgestelde
tracé te verbeteren