Korte geschiedenis van de mijnen Laura en Julia

In 1899 werd in Brussel de Société des Charbonnage Réunis Laura & Vereeniging opgericht. In 1900 werd begonnen met de bouw van de Laura. De mijn had 2 schachten Hendrik en Wilhelmina. In 1903 had Prins Hendrik een koninklijk bezoek gebracht aan de mijn. Vandaar de naamgeving aan hem en zijn gemalin Koningin Wilhelmina. Op vrijdag 20 februari 1970 werd de mijn gesloten en werd ondergronds verder geëxploiteerd via de mijn Julia.

In 1921 werd de mijn Julia in Belgische bouwstijl gebouwd en in 1926 werden de eerste kolen getrokken.

De bouw van de mijn was noodzakelijk vanwege de aanwezige Feldbissbreuk. Later in 1941, 1958 en 1967 zijn verbindingsdoorgangen met de Laura gemaakt. De Julia werd op vrijdag 20 december 1974 als voorlaatste mijn gesloten.

Toelichting op het ontwerp van het monument

De twee gebogen elementen verwijzen naar de twee mijnen gescheiden door de Feldbissbreuk. De verbinding tussen de elementen vormt een cortenstalen plaat voorstellende de liftkooi waarmee de mijnwerkers, het materiaal en de kolen vervoerd werden. De aarde tussen de muren is uitgediept en met zwarte steen geplaveid, waardoor de uitgesneden figuratie verrassend oplicht. De segmenten zijn gemetseld in baksteen. Elke muur heeft een binnen- en buitenzijde.

De binnenmuren zijn voorzien van 2 grote reliëfs, voorstellende:

  1. De steenkoolwinning met de koempels, zwart en uit klei gehakt. Portretten van de mijnwerker steken af tegen de zwarte achtergrond. Ondanks de ruwheid geeft dit reliëf een herkenbare impressie van de ondergrondse arbeid
  2. Het tweede reliëf is kleurrijk en verhaalt het leven thuis. Op de achtergrond de woning die we associëren met de mijnkolonie. De tuin, de waslijn en de vrouw met de vele kinderen, waarvan de opgeschoten jongen naar de kolenmijn beweegt

De buitenmuren worden opgetrokken uit baksteen, voorstellende:

  1. De buitenmuur van reliëf 1 refereert aan de architectuur van de mijn Laura m.n. een fragment van de schacht 1 Hendrik Foto Schacht Laura.
  2. Op de andere buitenmuur markeert een schachtbok het hoogste punt. Het metselwerk van de muur ondersteunt optisch het schachtwiel en is afgeleid van de architectuur van de mijn Julia. Foto Schacht Julia.

Meer informatie

Algemeen contact
John Coervers
T: +31 (0)6 44274393
E: jmcoervers@gmail.com

Jos Hermans
T: +31 (0)6 20503573
E: joshermans@telfort.nl

Contact omtrent ontwerp
Maria Stams
T: +31(0)6 44082203
E: mariastams@home.nl

Financiële bijdrage
NL49 BNGH 0285 0044 84
t.n.v. Gemeente Kerkrade
o.v.v. Sponsorgelden Kunstwerk
Rotonde Waubacherweg

Kerkrade écht beleven?