Koru Kerkrade 15 jaar actief in de zorg

Wethouder Jo Paas (Wet maatschappelijke ondersteuning) feliciteerde Koru Kerkrade met haar 15-jarig jubileum. De zorgondernemer presenteerde haar nieuwe huisstijl, die Paas samen met directie en het personeel van Koru Kerkrade officieel onthulde. Koru Kerkrade is een zelfstandige Kerkraadse zorgvoorziening die gespecialiseerde ambulante woonbegeleiding biedt aan kwetsbare mensen. Mensen met veelal dubbele diagnostiek en veel dagelijkse problemen. “Vaak betreft het mensen die in het verleden moeilijk te bereiken waren of die moeilijk te motiveren waren om zich begeleidbaar op te stellen”, aldus directrice Petra Bleeker-Witt.

Vertrouwensrelatie
“Door onze specifieke manier van begeleiden weten we deze mensen te bereiken´, vervolgt Marc Bleeker. “De werkwijze van Koru Kerkrade en onze manier van communiceren kenmerkt zich door laagdrempeligheid en een informele professionele benaderingswijze richting cliënten. Elke cliënt heeft een vaste hulpverlener waar een duurzame vertrouwensrelatie mee wordt opgebouwd. Door onze begeleiding voorkomen we veel maatschappelijke onrust en overlast. We helpen cliënten een stabiel leven op te bouwen zodat ze zelfstandig kunnen wonen en zich goed kunnen handhaven binnen de gemeente. We hebben een breed regionaal netwerk”. Koru Kerkrade werkt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

Logo Koru Kerkrade
Het woord ‘Koru’ is de Nieuw-Zeelandse Maori-term voor de opgekrulde scheuten van varens die zich in het ‘zonlicht’ ontvouwen tot een nieuw blad. Het vertegenwoordigt de aanmoediging tot groei, kracht en vernieuwing. Koru Kerkrade ‘helpt’ haar cliënten om zich ‘positief’ in deze metafoor en in hun eigen tempo te ontplooien. Voor veel cliënten betekent Koru ‘een nieuw begin’. “Zoals het volgroeide blad van de varen in de wind, zo biedt Koru Kerkrade aan haar cliënten Zorg die meebeweegt”, aldus Bleeker.

Kerkraadse zorgondernemer
Bij Koru Kerkrade zijn 15 mensen werkzaam. Koru heeft 10 vaste gediplomeerde hulpverleners in dienst en werkt met vier onderaannemers in Kerkrade en omgeving. In Kerkrade begeleidt Koru circa 80 cliënten in hun thuissituatie.

Trots
“We zijn er trots op en we zijn de gemeente Kerkrade en onze ketenpartners dankbaar dat wij ons werk in deze gemeente succesvol mogen uitvoeren”, aldus Bleeker-Witt.

Koru Kerkrade
Voor meer informatie ga naar www.korukerkrade.nl