Geslaagde editie Woonberaad Parkstad in Kerkrade!

Onlangs heeft de derde editie van het Woonberaad Parkstad onder leiding van wethouder Tim Weijers, voorzitter van de bestuurscommissie Wonen & Herstructurering Parkstad Limburg, plaatsgevonden. Dit keer in de vernieuwde Raadszaal in Kerkrade, waar circa 80 deelnemers aanwezig waren. 

Het Woonberaad Parkstad voor marktpartijen, woningcorporaties en overheden in de regio Parkstad Limburg heeft tot doel om de woonambities in de regio (sneller) uit te kunnen voeren, door de samenwerking tussen deze partijen te versterken. Met als uiteindelijk het gezamenlijke doel om in de regio Parkstad minimaal 7500 nieuwe woningen te realiseren én de leefbaarheid in de regio te verbeteren.

“Middels het Woonberaad Parkstad leren we elkaar beter kennen en boeken we concrete resultaten in onze gezamenlijke woningbouwopgave,” aldus wethouder Weijers.

In het Woonberaad worden financieringsvraagstukken rondom nieuwbouwprojecten aan de orde gesteld, wordt getracht (nieuwe) woningbouwlocaties scherp in beeld te krijgen met een regionale ontwikkelkaart voor woningbouw, worden nieuwe manieren om via een goede samenwerking tussen partijen de ruimtelijke procedures sneller en slimmer te doorlopen voorgesteld en wordt ruimte gemaakt om simpelweg ‘het goede gesprek’ te faciliteren tussen marktpartijen en gemeenten over kwaliteitseisen van nieuwe woningen.