Het Streektheater

Een snelle misdaadgrotesk met veel verrassingen en onvoorziene wendingen.

Een werkloos acteursechtpaar speelt stiekem het afgewezen misdaadstuk van de acteur op hun oude toneel met behulp van een al even werkloze toneelknecht en voor een leeg huis. Tijdens het moordmysteriespel maakt de gehate theaterregisseur een verrassende verschijning… 

Puur entertainment!

Het StreekTheater brengt met Leefde, geld en nog mieë ieëlend… een snelle misdaadgrotesk met veel verrassingen en onvoorziene wendingen. Puur entertainment!