Campus Kerkrade heet voortaan Flexiforum en verwelkomt nieuwe huurders!

Het voormalige schoolgebouw Campus in Kerkrade-West heet voortaan Flexiforum. Na een intensieve periode van het uitwerken van een businessplan en diverse aanpassing aan de constructie is het markante gebouw in de Spekhofstraat afgelopen vrijdag 30 oktober weer volledig in gebruik genomen en officieel geopend door verantwoordelijk wethouder Tim Weijers (vastgoed).  

De gemeente is blij dat er na jaren leegstand eindelijk weer een bestemming komt voor dit prachtige gebouw. “Inmiddels is bijna 2/3 deel ingevuld en voor het einde van het jaar gaan we richting de 80% die verhuurd zal zijn,” aldus wethouder Weijers. “De bestemming is gebaseerd op de thema’s leren, werken en leven. Huurders zijn zowel gemeentelijke als maatschappelijke organisaties, dienstverleners als commerciële bedrijven. Deze mix van huurders moet van Flexiforum een levendige community maken,” vervolgt hij zijn verhaal. De naam Flexiforum is afgeleid uit het oude Rome. Forum voor de openbare ruimtes (forum) waar evenementen en bijeenkomsten plaatsvonden. Flexi, afgeleid van het romeinse flessibile, staat voor soepel, buigzaam en lenig, de manier waarop partijen samenwerken. Flessibile is tevens een Italiaanse muziekterm, dat weer past bij Kerkrade als klankstad en een deel van de gebruikers van het gebouw. 

Kerkrade krijgt hiermee een uniek concept waarbij leren, werken en ontspanning centraal staat. De eerste nieuwe huurder was Kindercentrum Ratatouille. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de door haar gehuurde ruimte klaar te maken voor gebruik. Ratatouille verzorgt kinderopvang en buitenschoolse opvang in een 24/7 concept. Inmiddels hebben meer organisaties hun intrek in het pand genomen zoals de Mutsaersstichting (jeugdzorg), Revi Music (Guido Dieteren), Koster Industrial Services en het VISTA college.

 

Nieuwe en vertrouwde gezichten

Stichting Popmuziek, de vrije akademie (Vazom) en de vakopleiding voor de Installatiebranche waren al tijdelijke gebruikers van Flexiforum en zullen ook hun plek in het gebouw behouden. Ook de Ruilwinkel, de stichting Spelend Kind en de Voedselbank hebben hun intrek in het gebouw. 

In het Flexiforum is een mooie ontmoetingsplek gemaakt. Bewoners van Kerkrade kunnen hier terecht voor ontmoeting, maar ook met vragen die ze hebben op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en ondersteuning bij hun administratie (Humanitas Thuisadministratie). 

De komende maanden zullen nog diverse andere partijen verhuizen naar Flexiforum, hieronder ook een aantal bedrijven die leerplekken in hun organisatie ter beschikking stellen. Die leerplekken komen ten goede aan kandidaten van de gemeente en het UWV. Om de kansen die in het gebouw ontstaan optimaal te benutten en de kandidaten op die leerplekken goed te kunnen begeleiden heeft de gemeente besloten de afdelingen Poort, Re-integratie en Sociale recherche in Flexiforum te huisvesten. Streven is om deze afdelingen per 1 december in Flexiforum gehuisvest te hebben.

 

Events en sports

In het gebouw zullen in samenspraak met de huurders ook evenementen georganiseerd worden. Het gebouw krijgt hiermee nadrukkelijk ook een publieksfunctie. De voormalige aula is hiervoor uitstekend geschikt. Het eerste “event” dat we in Flexiforum hebben georganiseerd is het grootschalige reguliere vaccinatie programma van de GGD Parkstad. In de laatste week van september en de eerste week van oktober hebben ca. 4.000 kinderen uit Parkstad Limburg hun vaccinatie gehad. 

Het gebouw beschikt ook over een drietal geschakelde sportzalen. Deze zalen staan ter beschikking van de huurders, sportverenigingen en organisaties gericht op fitheid en gezondheid. Inmiddels hebben zich al een groot aantal partijen gemeld en ook wordt hierin de koppeling gemaakt richting VIE, leven in beweging. 

 

Kijken op afspraak 

De officiële opening van het gebouw heeft plaatsgevonden onder Covid-19 richtlijnen. Om een breed publiek bekend te maken met de mogelijkheden van het gebouw is de opening via een live stream te zien geweest op de kanalen van Beleef Kerkrade. Terugkijken kan natuurlijk ook via de Facebook pagina van Beleef Kerkrade of de Youtube kanalen Beleef Kerkrade of Visible producties. 

Belangstellenden die een kijkje willen nemen, zijn welkom maar in verband met de coronamaatregelen alleen op afspraak. Voor een afspraak kan een berichtje gestuurd worden naar: info@flexiforum.nl

“Hoewel we de opening grootst hadden willen vieren ging dat helaas niet. De open dagen stellen we dan ook uit naar een moment dat dit weer mogelijk is. Uiteraard zullen we daarover tijdig communiceren via onze gemeentelijke kanalen,” aldus wethouder Weijers.