Als je een ‘Beleef Kerkrade kadokaart’ (hierna: ‘ kaart’) aankoopt via één van tussenpartijen (hierna: verkooppunt’) en of de webshop, ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna: ‘algemene voorwaarden’) en aanvaard je de toepasselijkheid ervan. Lees deze algemene voorwaarden bij aanschaf van de kaart daarom goed door. De kaart wordt aangeboden door Beleef Kerkrade van de Gemeente Kerkrade (Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade), hierna aangegeven als ‘organisator’. Als je de kaart aankoopt, ben je ‘gebruiker’. De gebruiker kan hierna ook worden benoemd als ‘je’.  De kaart is in te wisselen bij de aangesloten partners (hierna: ‘inleverpunt’). Beleef Kerkrade houdt zich ook aan deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden:

 • Bij aankoop van de kaart maak je gebruik van een fysieke of een digitale pas. De fysieke is verkrijgbaar bij de op de website van beleefkerkrade.nl/kadokaart genoemde aankooppunten. De digitale pas is verkrijgbaar via de website www.beleefkerkrade.nl/kadokaart.
 • De kaart is primair gericht op het kopen bij lokale ondernemers, niet inwisselbaar in supermarkten (wel voor de balieverkoop achter de kassa zoals voor bloemen en planten en cadeauartikelen), recreatiebedrijven en bij het afhalen van webshop artikelen. Verder ook niet voor artikelen zoals tabak, E-sigaretten, cadeaubonnen, loten, internetdiensten, beldiensten (beltegoed), postdiensten zoals postzegels.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgegeven kaarten, zowel op de plastic en digitale kaarten, die worden uitgegeven door de verkooppunten van de kaart of kunnen worden gedownload via de webshop op www.bleefkerkrade.nl/kadokaart .
 • De tegoeden die worden aangehouden op de kaart zijn geldig tot uiterlijk 2 jaar na de aankoopdatum. Na deze 2 jaar kan de kaart niet meer worden gebruikt en vervallen deze tegoeden aan de uitgevende organisator.
 • De kaart kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 • Het saldo en de uitgiftedatum van de kaart zijn te vinden via de saldochecker op www.beleefkerkrade.nl/kadokaart. De datum die hier wordt aangegeven is leidend voor de geldigheid.
 • Contante betaling van (meerdere) cadeaubonnen is niet mogelijk.
 • De organisator en de verkoop- en inleverpunten, zijn niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies.
 • Inleverpunten van de kaart houden zich het recht voor om een product uitsluitend te accepteren na ontvangst van het originele product. In geval van oneigenlijk gebruik kan er alsnog een betaling in geld verlangd worden.
 • Het is als gebruiker niet toegestaan de kaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen leidt ertoe dat je het gebruik van de kaart wordt ontzegd, door een inleverpunt, een verkooppunt of de organisator.
 • Het is niet toegestaan de kaart op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, zonder voorafgaande toestemming van van de organisator.
 • Beleef Kerkrade is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de kaart en betreffende deelnemende ondernemer. Beleef Kerkrade is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de kaart bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vind je op: www.beleefkerkrade.nl/kadokaart.
 • Deze wijzigingen en aanvullingen treden in werking op de datum waarop deze op www.beleefkerkrade.nl/kadokaart worden gepubliceerd.
 • De aangesloten ondernemers waarbij de kaart is in te wisselen kan op ieder moment worden aangepast. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of op enige wijze is afgedrukt.
 • Wij adviseren je om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • De organisator, de verkoop- en inleverpunten respecteren de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Voor het volledige privacybeleid verwijzen wij u naar de Privacyverklaring. Deze is te vinden op de website www.beleefkerkrade.nl/kadokaart.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de kaart of problemen bij het gebruik van de kaart, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met de organisator via beleef@kerkrade.nl.

Herroepingsrecht digitale kaart

Indien u zich bedenkt na de aanschaf van een digitale kaart kunt u binnen 14 dagen na de aanschafdatum verzoeken om het ongedaan maken van deze aanschaf. Wij ontvangen dan graag een mailtje met de QR-code, uw naam en adresgegevens en uw bankrekeningnummer. Wij maken dan de waarde van deze kaart naar u over. De kaart mag nog niet (gedeeltelijk) zijn gebruikt en/of gedeeld met derden.