Kirchröadsjer Vasteloavend heem tsezame!

Dit jaar is alles net even anders, maar zeker niet minder leuk! Vasteloavend vier je dit jaar gewoon vanuit je woonkamer. Hang slingers op, haal de sta-tafel naar onder en zorg voor een goede stemming met een van de vele evenementen!

Hieronder vind je een overzicht van alle evenementen die je virtueel kunt bezoeken!

Plan je digitale Vasteloavend in!

Wieetsjaf Sjteunbeer Oavend

Wanneer? Vrijdag 12 februari 2021
Waar? Facebook Event
Start? 20:11 uur

Op carnavalsvrijdag presenteren wij de De Wieetsjaf Sjteunbeer Oavend. We hebben inmiddels vele sponsoren bereidt gevonden om een geweldig pakket samen te stellen.

Het pakket: Heeft een waarde van €50,- en bevat verschillende bieren, hapjes, nonnevotte, kortingsbonnen en meer. DJ Kevin S zal de avond voorzien van het enige echte vasteloavends-jeveul zoals je gewend bent van ons.

Doe treks miech an ‘t …..

Wanneer? Zaterdag 13 februari 2021
Waar? Facebook Event
Start? 16:00 – 22:00 uur

Tijdens de uitzending zal je worden gebeld en ga je “live” meedoen aan het touwtje trekken spel. Je hebt altijd prijs! Optredens zijn er o.a. van Los Mar Joa, De Radies, Radauw, Wiesse Sjwaam, Fer Kousen en er lopen nog “verzoeken”. Tijdens de uitzending zal enkel en alleen vasteloavend de toon voeren…uiteraard geheel in stijl aangekleed.

Doe je mee? Deelname is via aanmelding, kan via messenger of app.

Optochtenmarathon

Wanneer? Zondag 14 februari 2021
Waar? L1 op TV
Start? 13:00 – 17:00 uur

Geen optochten die door de straten mogen trekken. Maar gelukkig hebben we beelden van de mooiste optochten in ons archief, inclusief d’r jroeëse tsòg va Kirchroa! Kijk van 13:00 tot 17:00 mee naar optochten uit de hele provincie.

D’r Ex-Prins heem

Wanneer? Zaterdag 13 & Zondag 14 februari 2021
Waar? Wandel Route

Leef vasteloavend-heem-vierende jekke/narren/vrung/familiejens/noabere en noaberinne. Wie jiddes joar zou d’r (ex-)Prins op vasteloavends mondig in d’r jroeëse tsóg durch de sjtroase trekke en klumpjer werpe noa de kinger. Dis joar jeet dat laider nit en uur wit waal woarum. D’r Prinse Road zits evvel nit sjtil en hat ziech jet angesj bedaat: D’r Ex-Prins is heem-route.

Wat helt dat dan i: (liecht op d’r “Beeretocht” van d’r ieëtsjte lockdown)
Kiek op de facebook pagina van d’r Sjwatse Kater en download/print oes de sjpaarkaat.

Tserukblik 2020 op RTV Parkstad

Wanneer? Zaterdag 13 februari 20:30 – 22:30
Waar? Live op Facebook Beleef Kerkrade en RTV Parkstad

Kómmende zamsdieg van 20.30 bis 22.30 kent uur op d’r tellevies RTV Parkstad jenisse van inne tserukblik op d’r Vasteloavendssezong 2020. Vier tseege uuch ónger angere de ‘Highlights’ van de Damezietsóng, Herezietsóng, Vetdonnesjdiegzietsóng, Jalazietsóng, d’r Jroeëse Tsog en 5 daag Maat.

Óch op Facebook Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, Beleef Kerkrade en 045online weëd d’r tserukblik oesjezónde. Vier wunsje uuch HEEM vöal sjpas!

D’r jroësse vier mondieg heem zietsóng

Wanneer? Maandag 15 februari 14:11 bis 18:30
Waar? Live op Facebook Beleef Kerkrade, 045online of Visible productie

Een livestream bordevol fantastische acts. Kerkraadse artiesten, Limburgse artiesten, LVK artiesten, CMC Alaif artiesten. Mit onger angere: Los Mar Joa, GAAAS, Wiesse Sjwaam, D’r Tim, Duo de Radies, Aegidius, ZOES, Ivana, Tessa en nog veul mië! Schakel op tijd in, want het beloofd vanaf het eerste moment een feest te worden!

Beleëf de letste tswai tsug van West.

Wanneer? Zondag 14 februari 14:11 – 16:30 & Dinsdag 16 februari 14:11 – 16:30
Waar? Live op Facebook

’t Sjunste van de vasteloavend is en bliet d’r tsóg. Laider kanne vier dis joar nit durch de sjtroase van Kirchroa-West trekke. En jinge kan jenisse van klonejroepe, waans en klumpjer rafe.

Vier wille uuch dat optsógjeveul och dis joar ee bisje losse beleëve durch de tsug van de letste tswai joar bij uuch in ’t woeëntsimmer tse bringe.

Vasteloavendszondieg is als ieëtsjte d’r tsóg van 2019 an de rij. En, jraad ezoeë wie vurrieg joar, óp d’r deesdieg deë van 2020.

Mooist versierde huis

Wanneer? Zaterdag 13 februari 
Waar? Thuis 

Op zaterdag 13 februari vindt de ‘strijd’ plaats voor het mooist versierde huis. Het mooist versierde huis zal worden beloond met een prachtige prijs. Een deskundige jury zal tussen 15.00-16.00 uur een kijkje bij u aan huis nemen. De winnaar zal om 17.00 uur via de facebook pagina en de website van de Burgerlust bekend worden gemaakt. Voor deelname aan deze activiteit moet men zich inschrijven. Stuur een mail naar info@burgerlust.nl. Geef in de mail aan je naam, adres en telefoonnummer. Inschrijven kan tot en met 11 februari 2021.

Egelse zingt en sjpringt

Wanneer? Zondag 14 februari vanaf 11.00u
Waar? Website, facebook of youtube van de Burgerlust 

Ja het is zover. ‘Egelse zingt en sjpringt’ met de carnaval op de muziek gemaakt van en door ‘Egelser luuj’. Vele liedjes uit vroegere jaren zijn uit de mottenballen gehaald en vervolgens vakkundig ‘opgepimd’ naar de huidige stijl. De artiesten van toen en nu zijn: Miesjmasj, Jo Mulder/Louis Smeets, Rabadatsj, Jeugdkoor De Zanglijsters, Kinderen van de Anselschool en de Burgerlust. Dus haal snel een lekkere hap en drank in huis en luister op zondag 14 februari vanaf 11.00 uur op de website, facebook of youtube van de Burgerlust naar deze schitterende muziek van Eygelshovense bodem.

Pak uuch in ge’erm en sjoenkel en dans op de Egelser vasteloavendsmoeziek van weleer.

Sfeer in je huis

Wanneer? Dinsdag 9 februari 2021
Waar? D’r Vóttekletsjer

Elk jaar brengt de KV Burgerlust 1924 de carnavalskrant D’r Vóttekletsjer uit. Deze staat steeds boordevol met foto’s van de optocht, d’r narren tempel ’t Socio Project, de sleuteloverdracht, de prinsen enzovoort. Echter dit jaar is dit allemaal niet. De redactie van D’r Vóttekletsjer zou het geweldig vinden als jullie ons foto’s laten toekomen van de carnavalssfeer in huis en uiteraard hoe je verkleed bent.

Foto’s kunnen jullie mailen naar info@burgerlust.nl en zorg ervoor dat foto’s niet kleiner zijn dan 200 Kb elk.

37e uitgave D’r Vóttekletsjer

Wanneer? Dinsdag 9 februari 2021
Waar? D’r Vóttekletsjer

Op dinsdag 9 februari 2021 is het dan zover. Om klokslag 11.00 uur die ochtend zal de digitale Vóttekletsjer gepubliceerd worden op de facebook pagina en de website van de KV Burgerlust 1924 (www.burgerlust.nl). Deze uitgave staat ook nu weer boordevol met foto’s en een terugblik naar het afgelopen seizoen 2020. Als de lezer liever een carnavalskrant wil hebben, dan kan deze op Vetdónnesjtig 12 februari worden afgehaald bij Optiek en Lifestyle 1131 aan de Veldhofstraat. Let wel, de oplage is beperkt. Hier geldt Op=Op.
Vier wunsje uuch allenuij vööl sjpass bij ’t leaze!

Kerkrade écht beleven?