Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website:

De verklaring is opgesteld op 26 oktober 2020 met akkoord.

Te downloaden:

Kerkrade écht beleven?