Toegankelijkheidsverklaring

De website van Beleef Kerkrade is verbonden aan de website van Gemeente Kerkrade. Daardoor is er een toegankelijkheidsverklaring nodig voor de website. De toegankelijkheidsverklaring die hier te vinden is geldt voor de website:

De verklaring is opgesteld op 26 oktober 2020 met akkoord van Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De website van Beleef Kerkrade voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Hoe wordt er gewerkt aan toegankelijkheid?

Wij werken aan toegankelijkheid door:

Training van webredacteuren

Onze webredacteuren zullen voldoende getraind worden over het toepassen van toegankelijkheidseisen. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Zij hebben geleerd hoe de website voor iedereen goed te gebruiken is.

Oplossen van gevonden fouten

Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op. Middels periodiek overleg met de gemeentelijke redacteuren van de website wordt dit gewaarborgd. Aan dit bedoelde permanente proces is een intensief startproject met de webbouwer vooraf gegaan.

Onderzoek met inwoners

Jaarlijks voeren wij samen met onze websiteleverancier een gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking uit. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.

Verminderen van pdf-documenten op de website

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. In eerste instantie zullen wij de 25 meest gedownloade pdf-documenten toegankelijk maken.Iedere maand bekijken we verder een aantal pdf-documenten. Oude documenten worden verwijderd. Als het nodig is passen we een pdf-document aan.

Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door. Dit kan via beleef@kerkrade.nl.

Borging van de toegankelijkheid

Om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen en te borgen zal onze webredactie voor publicatie alle nieuwe content op toegankelijkheid toetsen.

Wat is nog niet op orde?

Beleef Kerkrade is druk aan de slag met het toegankelijk maken van de eigen website. In deze website van de gemeente Kerkrade wordt gebruik gemaakt van de videospeler Vimeo om visueel beeld af te spelen.

In 2021 zal er gekeken worden naar een alternatief om websitebezoekers met hulpsystemen nog optimaler te kunnen bedienen.

Inspectierapport

Bekijk hieronder het hele inspectie rapport van www.beleefkerkrade.nl.

 

31/03/2022

Kerkrade écht beleven?