Parkstad in gesprek – | Dak- en thuisloosheid onder jongeren… in Parkstad?

In Nederland zijn circa 11.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren (18-25 jaar). Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. De afgelopen tijd is volop aandacht voor deze jongeren en hun problematiek.

Het Credohuis

Kerkrade heeft een plek waar een aantal van deze jongeren onderdak mogen vinden. Het Credohuis. In het Credohuis, proberen ze er alles aan te doen om deze kansrijke jongeren tot bloei te brengen en terug te helpen naar een goede, stabiele plek in de maatschappij. Zo bieden ze een stabiele thuissituatie, waarin ze veel liefde, tijd en aandacht ervaren. Tijdens deze avond kom je meer te weten over de problematiek en wat de oorzaken zijn die leiden tot dak- of thuisloosheid.

Ook zal een oud-bewoonster haar bijzondere verhaal vertellen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten over deze problematiek.

Gratis | vooraf aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl / 045 763 0520.