Paasmis St. Lambertus

Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus heeft een sterke verbondenheid met zijn patroonheilige Lambertus en daarmee ook met de Lambertuskerk. Om deze verbondenheid in het jubileumjaar prominent bijzondere aandacht te geven zal het koor de feestelijke hoogmis van Pasen opluisteren in de Lambertuskerk. Zij  zingen dan de Messe zu ehren des HL. Leodegar van J.B. Hilber, vierstemmig in het Latijn. Behalve door het kerkorgel tevens begeleiding door trompettist Henk Haan.