Monumentenmaand: Lezing en rondleiding St. Lambertus Kerk

In dat kader is op zaterdag 16 september de Dekenale kerk H. Lambertus aan het Kerkplein opengesteld. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig die bezoekers kunnen informeren over de kerk en haar inrichting. Ontdek samen met onze rondleiders de verhalen achter de geschiedenis van deze kerk met haar bijzondere objecten en kunst. De H. Lambertuskerk met haar rijke historie is zeker een bezoek waard. De H. Lambertuskerk in het centrum van onze stad vormde ooit het begin van de stad. Niet alleen de geschiedenis van de kerk is boeiend, maar ook haar interieur, haar gebrandschilderde ramen en in het bijzonder het hoogaltaar trekken ieders aandacht.
In de opgestelde vitrines kunnen diverse kerkschatten worden bewonderd. Er kan een bezoek worden gebracht aan de sacristie waar de kerkelijke gewaden en dito benodigdheden worden bewaard. Een aantal gewaden is uitgestald.
Op het oksaal bevindt zich het beroemde Müller-orgel uit 1848.

Om 14.00 uur zal een lezing worden verzorgd door Frans Basstra met als titel
‘De geschiedenis van de parochie van de H. Lambertus’.
Aansluitend kan aan een rondleiding door de kerk worden deelgenomen.
De volgende boekjes zijn te koop: ‘De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade’ à € 5,00 en
de ‘Geschiedenis van Kerkrade’ à € 7,00.
Beide boekjes samen kosten slechts € 10,00. De opbrengsten van de boekjes alsmede van de vrije gave zijn weer bestemd voor de jaarlijkse adventsactie in december.
Het loont alleszins de moeite deze prachtige kerk, inmiddels 179 jaar oud, te komen bezoeken.