Monumentale bomen door Gerrit Haak van de Bomenstichting

Monumentale bomen door Gerrit Haak van de Bomenstichting

Bomen zijn van onschatbare waarde onze gezondheid en leefbaarheid van onze woonomgeving en bieden voedsel en onderdak aan honderden dieren! U zult wel eens over monumentale bomen gehoord hebben, bijv. via de gemeente, maar waar moet een boom dan aan voldoen? Wat betekenen ze voor ons? Waarom is behoud van en zorg voor deze bomen, die vaak zeer indrukwekkend zijn of deel uitmaken van ons cultuur-historisch erfgoed, van belang?
In het verleden werden vaak bomen aangeplant ter verfraaiing van het straatbeeld of als bijzonder element in een park. In de 19e eeuw was het verzamelen en aanplanten van bijzondere bomen echt een rage onder de gegoede burgerij. Hoe exotischer, hoe beter. Tegenwoordig hebben bomen een belangrijke functie in het reguleren van het klimaat in de bebouwde omgeving. Het behoud van monumentale bomen is een van de doelen waarvoor de Bomenstichting zich inzet. Gerrit Haak is een van de vertegenwoordigers van deze stichting en hij zal ons inwijden in de bijzondere wereld van de bomen die voor veel mensen vaak minder bekend is. Onbekend maakt onbemind en kennis is macht, dus we hopen dat u na deze lezing met een rijke bagage aan kennis naar huis gaat en beter snapt waarom bomen in onze omgeving een plekje verdienen.