Maarten Oversier thuis in het voorouderlijk huis

Regresssie- en reïncarnatietherapeut en auteur van de bestseller Bestaansrecht Maarten Oversier vertelt het verhaal Thuis in het Voorouderlijk Huis. Een avond over je beseffen welke rol je voorouders nog steeds in jouw leven spelen.

Maarten over deze avond:

‘Ongeveer 27 jaren praktijkvoering als reïncarnatietherapeut met ruim 16.000 sessies, brachten vele inzichten met zich mee. Eén van de belangrijkste is dat onze voorouders nog steeds van grote invloed zijn op onze huidige levens. Tegelijk weten we gemiddeld maar weinig van wat hen werkelijk ooit beroerden. We bekommeren ons er nauwelijks om of blijven soms zelfs in oude veroordelingen en conflicten steken, zoals die in veel families bestonden. Dit terwijl we de ontstaansgeschiedenis ervan eigenlijk niet kennen, laat staan begrijpen. Veel van de meest bepalende gebeurtenissen die zij meemaakten, waarbij de oorlog en kerk bijvoorbeeld grote rollen speelden, bleven onbesproken. Denk aan de vele tewerkgestelde grootvaders, de alleen achterblijvende oma’s, de NSB leden, de watersnoodramp, de dreigende repercussies indien men zich niet confirmeerden aan kerkelijk opgestelde eisen en normen, het verlies van kinderen, de hongerwinter, erfenisperikelen, en noem maar op. Verhalen met groot achterstallig onderhoud in de familiestamboom.’

‘Ze passeren wekelijks de revue in mijn praktijk. ‘Daar praten we niet over’ was de toen geldende strategie om niet meer te hoeven/willen voelen. Tegelijk veroorzaakten deze ontkenningen en overlevingsstrategieën veel krampachtigheid, gedragsstoornissen en grensoverschrijdend gedrag in familiesystemen. Uitingsvormen van oud zeer die vervolgens weer huis hielden in de volgende generaties.’

‘Het verhaal ‘Thuis in het Voorouderlijk Huis’ vertelt over de verbinding met onze voorouders. Op maat, in een klimaat van veiligheid, respect en humor openen we ons wat meer voor deze connecties. Aan de hand van praktijkverhalen, die ongetwijfeld herkenning geven. Veel mensen verlaten deze avonden met aha-belevenissen!’

Willen we ons niet helemaal onder laten sneeuwen door een bedenkelijke agenda in deze tijd, hebben we het heft in eigen handen te nemen. Het is tijd om onze onwetendheid over onze spirituele aard, waar de verbinding met onze voorouders te vinden is, ook weer op de agenda te zetten. Als een integraal onderdeel van ons leven. Zodat wij onszelf weer als uitgangspunt nemen.