Lezing Tussen Waddenzee en Weser Natuurgebieden

Lezing Tussen Waddenzee en Weser Natuurgebieden rondom Oldenburg en Bremen door Olaf Op den Kamp

In de omgeving van Oldenburg, aan de Duitse Waddenkust, liggen prachtige oerbossen met geknotte Haagbeuken, oeroude eiken en veel Hulst. Ze vormen het biotoop voor bosvogels als Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart en allerlei soorten spechten. In het verleden werden ze gebruikt om vee te weiden, het waren zogenaamde Hudewälder. Langs de Jadebusen, een deel van de Waddenzee nabij Wilhelmshaven, liggen allerlei bijzondere kweldergebieden met planten als Engels gras, Melkkruid, Zeeaster en veel vogels, waaronder Tureluurs, Rotganzen en Drieteenstrandlopers. Het binnenland ligt op de overgang van veen naar zand. Hoogveenrelicten met Zonnedauw en libellen, wisselen af met heidevelden met Hunebedden. We maken ook enkele cultuurhistorische uitstapies, bijvoorbeeld naar de kunstenaarskolonie Worpswede en de steden Bremen en Oldenburg. Deze lezing is een voorbereiding op een natuur- en tuinenreis naar Bremen en Oldenburg van 27 april tot en met 5 mei 2024 onder leiding van Olaf en Lisa Op den Kamp.