Lezing over Imstenraderbos en de Putberg IVN

Lezing over Imstenraderbos en de Putberg IVN

Het Imstenraderbos is een hellingbos in de gemeente Heerlen. Het ligt net ten zuiden van het gehucht Benzenrade en de zuidgrens wordt gevormd door de weg van Kerkrade naar de Huls. Het is een gemengd bos, hoewel er ook kleine stukken met naaldhout voorkomen. Het Imstenraderbos is een smal, langgerekt boscomplex met vooruitstekende lobben waarin weilanden liggen. Het boscomplex ligt aan de bovenrand van het dal dat afwatert op de Geleenbeek, deze ontspringt aan de voet ervan bij de Benzenraderhof. De ondergrond bestaat in de ondiepe ondergrond uit grind dat in het Plioceen is afgezet door Maas en Rijn, bedekt door een laag löss.
De Putberg is een natuurreservaat in het droogdal tussen Ubachsberg en Welten.  Het bestaat uit een hellingbos op een kalkrijke bodem met een rijke voorjaarflora. In het gebied zijn enkele oude kalkovens en het restant van de bijbehorende kalkgroeve te vinden.
Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarvergadering van IVN Kerkrade plaats, deze start om 20.00 uur en duurt tot circa 21.00 uur