Lezing Doris Schillings: Michelangelo

Maandelijkse lezing door kunsthistorica Doris Schillings. Deze keer over Michelangelo de beeldhouwer, de kunstenaar die blijft fascineren.

Over de lezing

Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, door tijdgenoot Vasari als “door God gezonden” beschreven, geldt ook nu nog als een van de grootste kunstenaars.
Deze lezing gaat over de beeldhouwer Michelangelo, want zelf heeft hij zich nooit als iets anders beschouwd. In de nog ruwe marmerblokken van Carrara ziet hij als een visioen al het voltooide beeld; alleen het overbodige materiaal moet worden weggekapt om het in volle glorie te doen verschijnen: DE “Pietà”, DE “David” en DE “Mozes” zijn iconen geworden in de kunstgeschiedenis.

Stijlkenmerken van de Hoge Renaissance zijn bij deze pleegzoon van Lorenzo ‘il Magnifico’ natuurlijk te vinden, zoals de inspiratie uit de Klassieke Oudheid, het streven naar ideale schoonheid. Maar ook Middeleeuwse kenmerken zoals zijn worsteling met het geloof, het vernieuwend uitbeelden van oude religieuze onderwerpen en zijn nadruk op de ambachtelijkheid van zijn werk. Dit laatste staat dan in contrast met een Romantische houding ‘avant la lettre’: het genie, het onverklaarbare en gekwelde kunstenaarschap. Zelfs 20e eeuwse aspecten zijn in zijn persoonlijkheid en oeuvre aan te wijzen, zoals de vrijheid van artistieke uiting ook tegen de opdrachtgever in, op wie hij als op plebs neerkijkt, ondanks dat het pausen en vorsten zijn.
Door al deze aspecten blijft hij fascineren.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.