Lezing Doris Schillings: Matisse

Maandelijkse lezing door kunsthistorica Doris Schillings. Deze keer over Matisse.

Over de lezing

In deze lezing over Henri Matisse, 1869-1954, wordt ingegaan op het oeuvre van deze zo belangrijke schilder van de 20e eeuw. Pas na een rechtenstudie, volgt hij zijn grote passie: de kunst. Het ontleden van de waarneembare wereld in kleurvlekken neemt hij weliswaar over van de impressionisten, maar vooral de expressieve schilders als Van Gogh en Gauguin, die kleur niet als middel van weergave, maar als middel van uitdrukking gebruiken, zijn voor hem belangrijk.

Zo presenteert hij zich in 1905 als “fauve”, als “wilde” zoals zijn stijl smalend als “fauvisme” wordt omschreven. Felle kleuren domineren zijn werken; nabootsing van de zichtbare werkelijkheid wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Des te meer hij zich verwijdert van de weergave van het zintuiglijk waarneembare, des te meer richt hij zich op de muziek als inspiratiebron, die immers een meer abstracte kunstvorm is. Vooral “De dans” en “De muziek” zijn hier echte statements van. Zijn laatste levensjaren is hij door ziekte en een mislukte operatie aan een rolstoel gekluisterd. Maar ook dit kan hem niet zijn drang tot scheppen ontnemen. Als hij niet meer kan schilderen, begint hij vormen uit te knippen uit fel beschilderd papier en plakt die op. Na aanvankelijk als te wild veroordeeld te zijn, vindt hij later in zijn leven erkenning door vooral de expressiviteit van zijn werk.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.