Lezing Doris Schillings en Pierre Rietrae Minimal Art Minimal Music

Ontdek de schoonheid van minimale kunst met kunsthistorica Doris Schillings (Minimal Art) en musicus Pierre Rietrae (Minimal Music).

Over de lezing

Minimal Art in de strikte zin is een stroming, die ontstaat in de Verenigde Staten vanaf de jaren ’60. Echter ook al eerder, in het begin van de 20e eeuw waren er verschillende aanzetten om met minimale beeldende middelen het maximale beoogde effect te bereiken. De achtergronden hiervan zijn boeiend en uiteenlopend bij bijv. Malevich, Brancusi em Mondriaan.

Belangrijk is het in ieder geval om met zo eenvoudig mogelijke middelen een relatie aan te gaan met de omgeving.

Minimal Music is een vorm van kunstmuziek, waarbij men ook gebruik maakt van beperkt muzikaal materiaal. Kenmerkend zijn steeds herhalende patronen.
In de minimalistische kunst zijn er geen belangrijke en minder belangrijke delen te onderscheiden, er is slechts sprake van herhaling. Hierdoor kan het werk niet meer vanuit zijn delen begrepen worden, en gaat de aandacht van de beschouwer of toehoorder uit naar het geheel. Juist die ervaring komt hierdoor centraal te staan en deze avond is bijzonder, omdat zowel deze stroming in de beeldende kunst, als in de muziek aan bod komen.
Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.