Lente Excursie Carisborg IVN

Lente Excursie Carisborg IVN

Het gebied Carisborg is een heringerichte bruinkoolgroeve die later als vuilstort is gebruikt. Na deze periode werd het gebied ingericht als recreatiegebied. Er nestelen allerlei soorten vogels als Ekster, Vlaamse gaai en Grote bonte specht. De open gebieden in Carisborg vormen het leefgebied van dagvlinders en hagedissen. Denk dus aan uw verrekijker en een loep om planten te bekijken.