Koningsschieten Sociëteit de Grijze Hoed

Zondag 2 juni, Bleijerheide-Kerkrade, houdt Sociëteit de Grijze Hoed haar jaarlijks koningsvogelschieten aan de schietweide Voorterbeemden te Bleijerheide.
Dit jaar vindt een diamanten jubileum plaats en men staat uitgebreid stil bij het 60 jarig jubileum.
1 mei 1964 werd de Sociëteit als feestcomité opgericht voor de organisatie het 100 jarig jubileum van kruisboogschutterij St. Sebastianus te Bleijerheide.

De dag starten de Sociëteitleden om 10.00 uur met ontbijt in het verenigingslokaal  café Ejen Bouwerwei.  Tevens zal de loting plaatsvinden van de schietvolgorde en de feestvergadering met speciale aandacht voor de jubilaris Wiel Kockelkorn,  inmiddels 40 jaar lid van de Sociëteit.

Wiel Kockelkorn is in zijn 40 jarig lidmaatschap geruime tijd voorzitter en penningmeester van de Sociëteit geweest. En mocht 2 keer het koningsziler dragen en zelf 5 keer de titel van erekoning.

Omstreeks 12.00 uur gaat men onder begeleiding van  harmonie St. Aemiliaan naar de Lambertuskerk voor het lof en aansluitend zal men Koning Leon Vanhauten bezoeken voor
het nuttigen van de koningswijn en het huldigen van de jubilaris.

Tegen 14.00  uur vertrekt men naar de schietweide. Vanaf 14.45 uur is er gelegenheid voor het feliciteren van de jubilerende Sociëteit en de jubilaris. Rond de klok van 15.45 uur zal men beginnen met het koningsschieten. Koning, burgemeester, deken en enkele ere-gasten lossen de openingsschoten alvorens de 15 schutters de strijd aangaan voor de titel Jubileum-Koning 2024.

Dit jaar zullen alle Sociëteitleden wederom voor de hoogste eer gaan, waarbij 7 leden nog voor een eerste koningschap kunnen strijden. Tijdens de onlangs gehouden ‘erevogel’ wisten echter de leden, Roy Bejas, Walter Sterk en Jo Mertens met veel treffers hun kandidatuur voor een eventueel nieuw koningschap af te geven. Uiteindelijk was het Walter Sterk, die met zijn treffer de laatste resten van de houten vogel wist te verschalken.

Omstreeks 19.00 uur zal de nieuwe koning bekend zijn en geïnstalleerd worden, waarna men rond 20.00 uur de nieuwe koning zal voorstellen aan de gemeenschap Bleijerheide en lokaalhouder
de heer Jo Severins.

Aansluitend vindt in besloten kring het diamanten koningsfeest plaats. De Sociëteit heeft ervoor gezorgd dat met gezellige live muziek en een goed glas het prettig toeven is op de schietweide.