Kind VAN tentoonstelling

Op maandag 31 juli start de buitententoonstelling ‘KIND VAN’ op het Martin Buberplein in Kerkrade. KIND VAN is een project van stichting Open mind rond portretten en verhalen van kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen.

In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen op als kind van een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Dit project van stichting Open mind met een reizende buitententoonstelling maakt het thema kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen, ook wel KOPP/KOV genoemd, op een laagdrempelige manier zichtbaar en bespreekbaar. Op deze manier willen stichting Open mind en haar partners, waaronder de gemeente Kerkrade, dit onderwerp uit de taboesfeer halen.

KIND VAN toont portretten met ervaringsverhalen van negentien KOPP/KOV tussen de 20 en 80 jaar oud. Ook volwassenen vallen onder deze term; zij zullen altijd een kind van hun ouders blijven. Deze ‘kinderen van’ worden niet voldoende gezien en gehoord in onze samenleving. Dit wordt versterkt door gevoelens van schaamte die zij ervaren. Het doorbreken van dit taboe is belangrijk om ervoor te zorgen dat KOPP/KOV de aandacht en steun krijgen die zij verdienen.

Fotograaf Sevilay Maria maakt in de foto’s bijna voelbaar hoe de geportretteerden sterk zijn geworden, door letterlijk uit de schaduw van de problemen van hun ouders te treden. Zij hoeven niet langer te zwijgen; ze worden gezien en gehoord. De persoonlijke verhalen vertellen wat deze ‘kinderen van’ in hun jeugd hebben ervaren, welke invloed dat heeft op de lange termijn en hoe ze daar nu mee omgaan.

Stichting Open mind – verbindt – door het initiëren en produceren van artistieke en mediagenieke projecten in de publieke ruimte over maatschappelijk beladen onderwerpen zoals vluchtelingenthematiek, seksueel geweld, mensenhandel, depressiviteit onder jongeren, huiselijk geweld en kindermishandeling, LHBTQIA+. Ze brengt deze onderwerpen bij een groot publiek onder de aandacht en maakt deze bespreekbaar.

KIND VAN – ouders met psychische en/of verslavingsproblemen – verhuist iedere drie weken naar een andere gemeente in Nederland. De actuele planning en locaties vindt u op de website www.stichtingopenmind.nl/kindvan.

Waar te zien: Martin Buberplein (tussen HuB. en Raadhuis, tegenover de Geldwijzerwinkel)

Wanneer te zien: van 31 juli tot 21 augustus