IVN Lezing Pelgrimeren in de Euregio

In vroeger dagen was het reizen voor veel mensen vanwege geld- en tijdgebrek niet mogelijk. De enige reizen die toen ondernomen werden waren bedevaarten. In de Eifel liggen diverse bedevaartsplaatsen, die tijdens deze lezing aan bod komen.
Een van de grootste en bekendste bedevaartsoorden is Aken. Hier worden tijdens de 7-jaarlijkse Heiligtumsfahrt (van 9 tm 18 juni 2023) diverse relikwieën, zoals een jurk van Maria, het hoofddoek van Johannes de Doper en een lendendoek van Jezus getoond. Pelgrims van heinde en verre bezochten in de Middeleeuwen deze stad. Daarvoor waren ze soms wekenlang onderweg. Vaste routes leiden langs diverse andere heilige plaatsen zodat de Heiligdomsvaarten vaak op elkaar werden afgestemd. Langs de routes probeerden ambachtslieden een centje te verdienen aan de vrome pelgrims door de verkoop van kaarsen, pelgrimsflessen en andere aandenkens.
In het nabijgelegen Kornelimünster worden eveneens belangrijke relikwieën bewaard, niet alleen van Jezus, maar ook van de Heilige Cornelius. Het klooster van Kornelimünster werd in 817 gesticht door Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote. Hier worden de relikwieën nog echt authentiek vanaf de balustrade van de abdijkerk getoond. Kornelimünster is een bezoek sowieso meer dan waard vanwege zijn prachtige kerken, de kluis in het hellingbos en de fraaie patriciërshuizen.