IVN lezing Historisch bosbeheer in de Eifel

Hoe houtskoolstokers, eekschillers en varkenshoeders het bos gebruikten

Het thema van de Monumentenmaand is Levend erfgoed. Oude bomen zijn dergelijke Levende monumenten en oude bossen zijn dit mogelijk nog meer. Zij getuigen namelijk van een bosgebruik zoals we dat heden ten dage niet meer kennen. Veel bossen werden in het verleden niet als natuurreservaat beheerd, maar intensief gebruikt. Zo werd in de Eifel op grote schaal houtskool gestookt uit het hout uit de beukenbossen. Deze houtskool werd onder meer gebruikt door de koperslagers uit Stolberg, maar ook de ijzerindustrie in het Schleidener Tal. Eikenbossen werden regelmatig omgehakt om de bast van de eiken te schillen om de zich daarin bevindende tannine te kunnen gebruiken voor het looien van leer. Op plekken waar het bos te intensief gebruikt werd, kwamen tenslotte helemaal geen bomen meer op en ontstond een heide gebied. Ten tijde van de Pruisische bezetting van het Rijnland, in het begin van de 19e eeuw, werd door de Pruisische bosbouwers hier de snel groeiende Fijnspar aangeplant. De Letterzetter maakt momenteel binnen korte tijd korte metten met de oude sparrenaanplant. Tijdens deze lezing ervaart u alles over de geschiedenis van de bossen in de Eifel. Tevens vormen deze lezingen een inleiding op een reeks excursies met boshistorie als thema