Informatiepunt: Workshop Gelijke Kansen Alliantie

Workshop door Impuls

Welke begeleiding kan er geboden worden bij het overstappen van primair naar voortgezet onderwijs? Voor zowel kind als ouders.

Vooraf aanmelden niet nodig.