Informatiepunt: Regelingen Stichting Leergeld Parkstad

Uitleg van Stichting Leergeld Parkstad over welke regelingen allemaal mogelijk zijn.

Wanneer je denkt dat je wegens een hoog inkomen niet in aanmerking komt voor de vergoedingen, kun je nog altijd een aanvraag indienen wanneer je schulden hebt. Wellicht kan Stichting Leergeld Parkstad toch helpen.

Vrije inloop.