Herdenkingsconcert Jan Gouders Mannenkoor David

Op 6 maart 2019 was het precies 40 jaar geleden dat de dirigent van destijds, Jan Gouders, zijn eerste repetitie bij Mannenkoor David Spekholzerheide leidde. De officiële viering van zijn jubileum was gepland op 27 oktober van datzelfde jaar. Helaas heeft het lot anders beslist. Twee maanden vóór deze jubileumviering, op 23 augustus 2019, ontvingen wij het droevige bericht dat onze dirigent op 70-jarige leeftijd was overleden. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en hebben we – na de perikelen van de coronapandemie – de zaken weer op de rails gekregen. Tijd dus om onze voormalige dirigent te herdenken. Jan Gouders was ook jarenlang dirigent van het voormalige Voerendaals Mannenkoor, waarmee MK David al langere tijd samenwerkte. Het Voerendaals Mannenkoor hield in 2019 op te bestaan. Zo’n 16-tal leden van dit koor werden daarna lid van ons koor. Reden waarom we twee herdenkingsconcerten organiseren: éénmaal in Kerkrade – op zaterdag 28 oktober om 15:00 uur in de Magnolia-zaal van Gaia Zoo – en éénmaal in Voerendaal – op zaterdag 4 november om 20:00 uur in Cultureel centrum De Borenburg. De toegangsprijs voor deze concerten is € 10. Toegangskaarten voor deze concerten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij leden van MK David; Heidsjer Tref (Patronaatstraat 19, Spekholzerheide); Kapsalon Armati (Akerstraat 168, Spekholzerheide); Primera (Carboonplein 36, Spekholzerheide); De Borenburg (Furenthela 16, Voerendaal). Als titel voor deze concerten hebben we gekozen voor ‘Musical & Folksong’, d.w.z. een deel bestaat uit musical-/filmmuziek en een ander deel uit Engelse/Ierse/Schotse-folksongs. Mannenkoor David staat onder leiding van dirigent Charles Steffann en wordt op piano begeleid door Pavlina Heckmanns. Aan deze concerten wordt medewerking verleend door Vocal Group Seven (een uit een 12-tal dames bestaande zanggroep onder leiding van dirigent Paul Voncken), door toneelvereniging Frohsinn (die een bijdrage levert in de vorm van een aantal sketches in het Kerkraads dialect) en door Leon Vinken (die ons koor bij enkele folksongs zal begeleiden op doedelzak).