Frohsinn 120 jaar

120 joar Frohsinn 1904 …
Joebielejoemvuursjtelloeng ‘Ing sjieke erfsjaf’.
De tant Biella is doeëd en heur tswai neëve, d’r Funs en d’r Sjaak, vräue ziech al óp de erfsjaf. Dat is inne bis-je óngerkómme beautyzalong. Dem wille ze e bis-je óppimpe en da flot verkofe. Mar óngertusje mós d’r poetiek wal blieve drieëne en zoeë jemekkelieg zint die kónde nit … Vier losse uuch jeer inne aovend laache mit alle sjtrapatse van d’r Funs en d’r Sjaak en mit ‘t sjieksaal van hön kónde. Vier zient uuch jeer um tsezame ós 120 jöarieg joebielejoem tse viere …

120 jaar Frohsinn 1904 …
Jubileumvoorstelling ‘Ing sjieke erfsjaf’.
Tante Biella is dood en haar twee neven, Funs en Sjaak, verheugen zich al op de erfenis. Dat is een enigszins verpauperde beautysalon. Die willen ze een beetje pimpen en dan snel verkopen. Maar ondertussen moet de boel wel blijven draaien en zo gemakkelijk zijn de klanten niet. We laten jullie graag een avond lachen om de streken van Funs en Sjaak en om het lot van hun klanten. We zien u graag om samen met u ons 120-jarig jubileum te vieren …

Op 6,7,12 en 13 april in ‘t Westhoes