Excursie Peschbeemden

Op onderzoek in de natte weilanden aan de rand van Bleijerheide

De Peschbeemden zijn een afwisselend gebied met bosjes, droge en natte graslanden en beekjes aan de rand van Bleijerheide. Door de kleinschaligheid van het gebied is er een grote biodiversiteit aanwezig. Er leven zangvogels als Zwartkop, Tjiftjaf en Vink, vlinders als Oranjetipje, Kleine vos en Boomblauwtje en amfibieën als Bruine kikker en Gewone pad. In de graslanden bloeien planten als Fluitenkruid, Gewone rolklaver en Dagkoekoeksbloem. Meer ontdekken ? Kom dan mee op deze excursie.