Emfank Blauw Sjuut

Vanaaf 18.11 trukt de Blauw Sjuut durch de sjtroase va Kirchroa en weëd op d’r Maat emfange durch d’r vuursjtand van de Jemeende.

Aasjlissend is óp d’r Maat inne projram en vingt 5 daag Vasteloavend óp d’r Maat aa.