Doris Schillings Kerstafbeeldingen

In het najaar verzorgt kunsthistorica Doris Schillings drie lezingen over uiteenlopende onderwerpen in Eygelshoven. Deze keer over afbeeldingen van de Kerstcyclus.

Over de lezing

In vele huizen wordt rond deze tijd van het jaar een kerststal opgebouwd. Franciscus van Assisi is de eerste, die de geboorte van Jezus met figuren nabootst en de mensen aanspoort dit in hun huizen ook te doen. De kerststal blijft echter ook in de meest uitgebreide Neapolitaanse versie steeds folklore, hooguit kunstambacht.

In aanzien staande schilders en beeldhouwers introduceren de uitbeelding van het kerstgebeuren in de kunst. De bijbeltekst van Kerstmis is teleurstellend kort, daarom ontstaan al in vroegste tijd legenden, die iets meer vertellen aan de nieuwsgierige gelovigen. Dit gebeurt eerst alleen mondeling; de afbeelding ervan vindt pas in latere tijd plaats, want niet de geboorte van Jezus, dit overkomt tenslotte iedereen, is belangrijk, maar zijn latere, lerende leven en vooral zijn lijden, dood en verrijzenis.

Vanaf de Middeleeuwen schilderen kunstenaars het kerstverhaal van de “Verkondiging aan Maria” tot de “Vlucht naar Egypte”. Men heeft er hierbij geen moeite mee dit alles voor de achtergrond van bijv. Brugge te laten plaatsvinden of in donkere besneeuwde bossen. De geboortescène gaat tot de belangrijkste episodes uit het levensverhaal van Christus horen en wordt door de kunstenaars steeds meer uitgebreid met details. Door de eeuwen heen zien wij binnen de kunstgeschiedenis stilistische ontwikkelingen en veranderingen, religieus expressionisme naast gedetailleerd realisme, beschouwende stilering naast uitbundig materialisme, spirituele meditatie naast kinderlijke vertelling. Iedere kunstenaar in schilderkunst en beeldhouwkunst legt de nadruk of op de historische vertelling of op de religieuze inhoud of op de spirituele achtergrond van een mens geworden God.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.