Doris Schillings Karel de Grote

In het najaar verzorgt kunsthistorica Doris Schillings drie lezingen over uiteenlopende onderwerpen in Eygelshoven. Deze keer over het Aken van Karel de Grote.

Over de lezing

Naar Karel de Grote (ca 742 – 814) is de Karolingische cultuur vernoemd, die nu nog in delen van Europa aanwijsbaar is door zijn politieke, militaire, religieuze en culturele ambities.

Het complex van Dom en Paleis in Aken is een zichtbare manifestatie hiervan. Karel de Grote is een reizend heerser met hofhoudingen op verschillende plaatsen, maar Aken, het Romeinse Aquis Grana, kiest hij tot centrale hoofdstad van zijn Imperium. Verenigd in één complex laat hij de Dom en zijn Palatium, paleis, bouwen; zichtbaar de religieuze naast de wereldlijke macht.
De Dom, waarvan het oorspronkelijke oktogoon is geïnspireerd door de Grafkerk in Jeruzalem en de S. Vitale in Ravenna, is uniek ten noorden van de Alpen. De koepel over de centraalbouw, de eerste sinds de Romeinse tijd, is een wereldwonder. Het paleis aan de andere kant van de Katschhof is nu opgegaan in het Raadhuis. Karel de Grote ontwerpt het volgens de basilica, de troonzaal van de Romeinse keizers. En zo ziet hij zich dan ook: ala hernieuwde keizer van een Imperium, gekroond in 800 in Rome door de paus.
Zijn hof in Aken brengt niet alleen politiek en geloof samen; maar ook kunsten en wetenschappen; hiervoor trekt hij geleerden uit heel Europa aan. Christelijke en klassieke gedachten en vormen gaan harmonieus samen. De wetenschappen zijn de Zeven Vrije Kunsten uit de Oudheid. Niet-beeldende kunsten als schrijven, dichten en musiceren worden aan het hof beoefend. De beeldende kunsten hebben o.a. dit bouwcomplex voortgebracht; de boekschilderkunst o.a. het Utrechts Psalter en de (min of meer) christelijke beeldhouwkunst de in ieder opzicht schitterende werken in de Domschatzkammer.

Hoever de erfenis van de Karolingers nog in onze tijd reikt is o.a. te zien aan de Internationale Karlspreis, die ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de eenwording van Europa.

Vooraf aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520