Joebielejoemsemfank

Prinse Emfank VVKW

Op 14 januari kunnen de nieuwe prinsen van Vasteloavends Verrain Kirchroa-West gefeliciteerd worden tijdens de Prinse Emfank.