Jalazietsoeng

Op 19 februari staat de Jalazietsoeng in de Rodahal op het programma. Vasteloavend wordt hier sjiek en sjtram gevierd.