Vredes Wake/weekend 2021 Oranjevereniging Kerkrade

In het jaar 2019, toen de Kerkraadse Oranjevereniging haar 100 jarig bestaan heeft gevierd, werd eveneens stil gestaan bij het feit dat Kerkrade 75 jaar geleden werd bevrijd. Dit laatste werd toen middels een Vredes Wake/weekend, in Kerkrade en Herzogenrath, herdacht en gevierd.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en willen wij graag dit succesvolle project een vervolg geven. Afgelopen jaar was het helaas niet mogelijk, i.v.m. de toen heersende covid-19 restricties. Dit jaar zal het project, met inachtname van de dan geldende covid-19 regels!**, wel doorgang kunnen vinden. Hierbij het programma overzicht.

Donderdag 16 september 2021:

Toneelstuk “d’r Kelder”, geschreven voor scholieren. Dit stuk, geschreven door de gerenomeerde Kerkraadse dialect schrijver Wim Heijmans, speelt zich voornamelijk af in een schuilkelder, ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog, gezien door de ogen van een kind.

Medewerkers zijn Roger Lataster (toneel spel), Kevin Starmans (tekst voordracht) en Wiel Hamers (muziek).

Na de pauze zal de film “Stad onderweg” worden getoond. Een waardevolle dokumentaire over de evacuatie van 30.000 inwoners van onze stad in september 1944. De regiseur Jotja Bessems zal eveneens aanwezig zijn, om eventuele vragen te beantwoorden.

Locatie, zaal van cafè “de Bouwerwei”, Franciscanerstraat, Kerkrade/Bleijerheide.

Inloop vanaf 19:00 uur, begin tijdstip 19:30 uur.

Gegadigden die wensen om deze avond bij te wonen, kunnen zich aanmelden via Buurtvereniging de Bouwerwei of via de Oranjevereniging Kerkrade, e-mail adres schillings.hmj@gmail.com

Vrijdag 17 september 2021:

Piano recital met het thema ”Vrede-Vrijheid-Verdraagzaamheid”, door de Spaanse pianiste Isabel Rico Repiso. Op het programma staan werken van, onder andere, Franz Schubert, Johannes Brahms en Juan Durán.

Locatie zaal van de SMK (Muziek School Kerkrade), gelegen aan de Markt te Kerkrade Centrum, nabij de HuB.

Inloop vanaf 19:00 uur, begin van het concert om 19:30 uur.

Aanmelden om dit concert bij te wonen kan via de SMK, of via het e-mail adres van de Oranjevereniging Kerkrade, schillings.hmj@gmail.com

Zaterdag 18 september 2021:

Vredes Wake bij het Vredes Monument en in de Vredes Kapel, gelegen aan de Hoofdstraat te Kerkrade. De Vredes Wake zal om 10:00 uur beginnen met het vlaghijsen bij het Vredes Monument.

Gedurende de gehele dag hebben de inwoners van Kerkrade de gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de Vredes Kapel en/of om bloemen te leggen bij het Vredes Monument.

Enkele belangrijke onderdelen van de Vredes Wake zijn onder andere:

13:30 uur bijdrage door kinderen Basisschool de Blokkenberg.

15:00 uur Aanbidding en bidden voor vrede door de Erewacht.

16:00 uur Muziek door de cellisten van de SMK.

18:00 uur H. Mis voor Vrede.

19:00 uur muziek door Mandoline Orkest Napoli. Tevens begin van het officiële programma. Met om 19:55 uur aansteken van het vredes vuur, stilte moment en om 20:00 uur het luiden van alle kerkklokken in Kerkrade en in Herzogenrath.

Om 20:00 uur worden alle inwoners van Kerkrade en Herzogenrath verzocht, om een brandend kaarsje op hun vensterbank te plaatsen.

Tijdens het officiële gedeelte zal, onder andere, medewerking worden verleend door de burgemeesters van Kerkrade en Herzogenrath, mevrouw Petra Dassen-Housen en Dr. Benjamin Fadavian, de Eerwaarde heer Deken Nevelstein, Wim Heijmans, Loek van de Weijer, Wiel Hamers, voorzitter buurtvereniging de Bouwerwei Jan Maijntz, trio Kaleidoscope, Oranjeverenigingen Kerkrade en Herzogenrath, trompettist René Schurer, studenten en docenten van het Städtische Gymnasium Herzogenrath en Canta Young.

Om 17:00 uur zal er eveneens een manifestatie plaats vinden in het centrum van Herzogenrath, op de Schmetz Platz. De deelnemers zullen na afloop aansluiten bij de activiteiten bij het Vredes Monument en in de Vredes Kapel.

De Vredes Wake wordt door de Oranjeverenigingen gezien als een belangrijk bewustwording project voor de inwoners van Kerkrade en Herzogenrath, in deze turbulente tijden, waar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, alsmede normen en waardes in onze samenleving, sterk onder druk staan. De Vredes Wake zal in de toekomst ieder jaar in september plaats gaan vinden.

**Bij alle voornoemde evenementen zullen de dan geldende covid/19 regels van toepassing zijn.

**Bij aanmelding bij een of meerdere onderdelen s.v.p. vermelden of u gedeeltelijk of geheel bent gevaccineerd tegen het corona virus.

De Oranjeverenigingen Kerkrade en Herzogenrath danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw medewerking.