Voorlichtingsbijeenkomst Levenstestament

Op woensdag 8 maart organiseert kerngroep centrum Zuid van Impuls een voorlichtingsbijeenkomst over het Levenstestament in ’t Patronaat.