Vogelcursus IVN

In het voorjaar van 2022 organiseert IVN Kerkrade een vogelcursus. Deze cursus omvat 5 theorie- en 5 praktijklessen. Deze lessen worden gegeven door Olaf Op den Kamp. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de belangrijkste vogelsoorten te herkennen en weet u welke vogelsoorten u in bepaalde biotopen kunt verwachten.

Dinsdag 18 januari:
Theorieles 1: Algemene inleiding op de cursus, inleiding op de vogelfamilies, algemene kenmerken van vogels, vogeltopografie, snavelbouw, kleur, veren en grootte. Vogelobservatietips, uitrusting voor vogelonderzoek en vogelfotografie. Na de pauze: Vogelfamilies: Zwanen, ganzen, eenden, futen, duikers. Vogels in de tuin.

Zaterdag 22 januari:
Praktijkles 1: Excursie naar de Maasplassen op zoek naar ganzen, eenden, meeuwen en fuutachtigen. Vertrek: 8.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 9 februari:
Theorieles 2: Voedsel, foerageertechnieken, voortplanting en nestbouw
Na de pauze: Vogelfamilies: Spechten, hoenders, duiven, rallen, uilen en roofvogels. Vogels van meren en rivieren.

Zaterdag 19 februari:
Praktijkles 2: Excursie naar de Vijlenerbossen op zoek naar baltsende spechten en standvogels.
Vertrek: Vertrek: 8.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 9 maart:
Theorieles 3: Vogelgeluiden
Na de pauze: Vogelfamilies: Lijsters, leeuweriken, zwaluwen, vliegenvangers en mezen. Vogels van bos en heide.

Zaterdag 26 maart:
Praktijkles 3: Excursie Schinveldse bossen, op zoek naar vogels van bos en veld.
Vertrek: 7.30 uur parkeerplaats Zweefvliegveld Schinveld.

Woensdag 6 april:
Theorieles 4: Vogeltrek, herkenning van vogels in de vlucht, andere manieren van voortbeweging en vogelfenologie.
Na de pauze: Vogelfamilie: Zangers, vliegenvangers, gorzen en vinken. Vogels van akkers en weilanden.

Zaterdag 14 mei:
Praktijkles 4: Excursie naar Barmen, op zoek naar Nachtegaal, Wielewaal en Koekoek.
Vertrek: 7.00 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 11 mei:
Theorieles 5: Vogelsporen: veren, uitwerpselen, nesten, pootafdrukken, voedselresten en braakballen.
Na de pauze: Familie: Steltlopers, meeuwen, sterns, reigerachtigen en exoten. Vogels op vakantie: Bijzondere vogelgebieden in Europa zoals rotskusten, rivierdelta’s en gebergte.

Zaterdag 21 mei:
Praktijkles 5: Excursie met bus naar Zeeland. Extra kosten € 20 Euro.
Vertrek: 6.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade, retour rond 21.00 uur.