Kennismaker Wim Jochems

Kennismaker Wim Jochems I Ons dialect, hoe is het ontstaan en wat doet het met ons?

Ongeveer de helft van de Limburgers spreekt thuis dialect: Kirchröadsj, Heëlesj, Heitsers of welk ander Limburgs dialect dan ook. Deze presentatie schetst een beeld van het ontstaan van ons dialect door de eeuwen heen en de onderlinge verschillen binnen het Limburgs. Maar ook de invloed op het maatschappelijk leven en de rol van het dialect in relatie tot onze cultuur en identiteit.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-763 05 20