MONUMENTENMAAND: Lezing door Roelof Braad: ‘De verduurzaming van de mijnkoloniën van architect Jan Stuyt in Parkstad Limburg’

Architect Jan Stuyt (1868-1934) ontwierp in de mijnstreek voor woningcoöperatie ‘Ons Limburg’ in de periode 1912-1922 zo’n 40 buurten met 3000 woningen in de sociale huursector. Grotendeels verhuurd aan mijnwerkers.

Met recht mag hij een van de vormgevers van Parkstad Limburg worden genoemd. Mede omdat hij met de bouw van de huizen ook het stedenbouwkundig plan voor de te bouwen buurt ontwierp. Wat is daarvan na circa 100 jaar nog van over? Wat is als erfgoed bewaard en heeft een monumentenstatus en hoe zijn of worden deze huizen verduurzaamd en opgeknapt om aan de eisen van hedendaags wooncomfort te voldoen?

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-763 0520.