MONUMENTENMAAND Lezing door Holger Dux: ‘Denkmäler in den Zeiten vor dem Denkmalschutz

Discussies over het behoud van historische gebouwen bestaan niet alleen in het heden, en ook niet pas sinds de inwerkingtreding van de wet Monumentenzorg. Echter de procedure was vroeger net iets anders.

Deze lezing is in samenwerking met de gemeente, bibliotheek Kerkrade, de Rijnlandse Vereniging voor Monumentenzorg en Landschapsbescherming e.V. Regionale Vereniging Euregio Aken. De lezing is in het Duits.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-763 0520