Lezing Henk Smeijsters

Cultuurfilosoof Henk Smeijsters bepreekt in deze lezing zijn boek Grenzen aan de vooruitgang. Op weg naar een behoedzame levensstijl.

Vooraf aanmelden via: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-76 30 520