Lezing Doris Schillings: de Vier jaargetijden en de Werken van de Maand – GEANNULEERD

Sinds de mens zich settelt, is het noodzakelijk de juiste tijd voor landbouw en veelteelt te weten. Hiervoor moet men de oneindige tijdstroom in hanteerbare en herkenbare stukken verdelen.

De basis hiervoor zijn verschijnselen in de natuur; vier cycli zijn navolgbaar in een mensenleven: de dag, de maan, het seizoen en het jaar. Met de kunstmatige maand worden de dertien manen van een jaar tot de mooiere twaalf-indeling. Dorris Schillings vertelt u de geschiedenis van onze kalender.

Meld je vooraf aan via info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-7630520.