Lente-excursie door natuurgebied Carisborg

Het gebied Carisborg was vroeger bruinkoolgroeve Anna. Na het beëindigen van de winning van bruinkool werd de groeve met mijnpuin en huisvuil volgestort. Na deze periode werd het gebied ingericht als recreatiegebied. Er werden wandel- en fietspaden aangelegd, poelen gegraven en bomen aangeplant