Leeskring: KliFi Adriaan van Dis

Op 22 november vindt er een leeskring plaats over het boek KliFi van Adriaan van Dis.

In een toekomstige Republiek Nederland, waar de klimaatverandering zich laat gelden, wekt de wijze waarop de populistische regering omgaat met slachtoffers van een orkaan de woede op van een oude man, die een pamflet schrijft als aanklacht.