Het Vliegend Hert lezing

Het Vliegend hert is de grootste kever van Nederland. De mannetjes zijn door hun grote kaken indrukwekkend om te zien. De vrouwtjes vallen veel minder op. Vliegende herten zijn gebonden aan oude bossen omdat ze leven van hout. Dit is moeilijk te verteren en daarom krijgen ze hulp van schimmels die het hout ten dele afbreken waardoor de kevers het eenvoudiger kunnen opnemen. Leo Offermans zal ons meenemen in de ecologie van het Vliegend hert en de verspreiding en het onderzoek ervan in onze buurgemeente Landgraaf.